Välkommen till sidan om föreningen

Lite fakta om föreningen

 

Vår förenings namn är

Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1,
men oftast skriver vi bara Brf Mästerlotsen.

Föreningen bildades 1992, då våra två byggnader huvudsakligen färdigställdes.


Föreningens adress:
Sundholmsgatan 34-44 216 41 Limhamn

 

Ungefär samtidigt med våra hus färdigställdes
"systerhusen" i sydväst av samma entreprenör
som lät bygga de två husen som hyresrätter.

Idag är de också en bostadsrättsförening.

 

Tillsammans äger vi garaget och "utemiljön",
organiserat i en samfällighet.
Samfälligheten är ett "bolag" med egen styrelse
och egen förvaltning.

 

Brf Mästerlotsen 1 har alltså bara hand om sina två byggnader.
All yttre miljö som gångar, parkering, växtlighet, ytterbelysning, garage faller inom Samfällighetens ansvarsområde.

 

​Vår förening är en "äkta" bostadsrättsförening.


För föreningens löpande ekonomiska och

administrativa verksamhet har vi avtal med

SBC (Sveriges bostadsrättscentrum).

Där vi också är medlemmar.


Våra fastighetsrelaterade frågor som lokalvård och
vaktmästartjänster tar Severins hand om.