BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Start

ORDNINGSREGLER

Ordningsregler i Brf Mästerlotsen1

Ordningsregler i Brf Mästerlotsen1

Dessa ordningsregler ansluter till våra stadgar och utgör vad där stadgas som ordningsföreskrifter". Ordningsreglerna följs ofta av en rekommendation, en förklaring eller ett råd som då återges med mindre texthöjd och är indragen.

Undvika störningar

Som huvudregel gäller att inte störa grannar med ljud mellan kl. 23.00–07.00

Ljud som ofta upplevs störande är musik, skoklapper på hårda golv, högljutt prat såväl inom lägenhet, på balkong som i trapphus, hiss m.m.

Andra ljud som många upplever störande är när man tvättar/tumlar i lägenheten eller kastar sopor i miljöhus eller i utställd container.

Borrning i lägenheten får normalt endast ske vardagar kl. 08.00-18.00. Undantagsvis kan smärre borrningsåtgärder, exempelvis i samband med uppsättande av tavla utföras på lör.-och söndagar samt övriga helgdagar, om detta sker mellan 12.00–18.00.

Det är inte tillåtet att röka i några allmänna utrymmen.

Som allmänna utrymmen räknas t.ex. källare, trappa, entré, hiss, hisshall, tvättstugor och garage.

Det är inte tillåtet att grilla över eld/glöd på balkonger och uteplatser.

Föreningen har ordnat en grillplats centralt på gården.

Den som använder grillen ska naturligtvis göra rent efter sig.

Tändvätska får inte användas.

Säker Trafikmiljö

Området ska vara bilfritt innanför "stolparna".

Vid flyttning/stortransport måste tillstånd sökas av styrelsen för att bil ska framföras på brandvägen fram till stolpen vid "44:an" men måste då parkeras så att den inte blockerar handikapp-transporter eller brandvägen.

Parkering är endast tillåten på förhyrda platser.

Parkering får ej ske på angöringsplatser eller vändplatser.

Angöringsplatserna (taxiplats B och C) ska vara tillgängliga för de som hämtar och lämnar, t.ex. sjuk- och handikapptransporter.

Föreningen har några kärror för utlåning vid transport av otympliga saker.

Kontakta styrelsen för utlåning.

Gemensamma tvättstugor

Tvättid bokas med s.k. "tvättkolv". Varje lägenhet ska ha en, och endast en tvättkolv, och den ska vara märkt med lägenhetsnumret.

Av det följer att man endast kan boka en tvättid åt gången, liksom att man bara får använda en tvättstuga åt gången.

Den "lilla tvättstugan”, Snabbtvätt max 2 timmar”, får ej förhandsbokas.

Detaljerade ordningsregler för tvättstugorna finns anslagna i varje sådan samt på vår hemsida under tvättstugan.

Tvättstugorna får användas mellan kl. 08.00-21.00.

De "stora tvättstugorna "bokas i pass enligt bokningstavlans indelning.

Man städar själv efter sig, inkl. avtorkning av luddfilter och torktumlare.

Vaktmästaren tömmer avfallssäcken och rensar avloppssilarna.

De stora tvättstugorna har separata ventilationssystem.

De fungerar bäst om fönstren är stängda.

Ett öppet fönster kan i vissa fall leda till att styrsystemen stänger av fläktarna och värmen/fukten blir därmed ännu mer besvärande.

Kom ihåg att stänga eventuellt öppna fönster samt "parkera" tvättkolven antingen nederst på bokningstavlan eller på ny tvättid, när du tvättat färdigt.

Klockan 21.00 stängs automatiskt strömmen av i tvättstugan så planera detta i förväg.

Barnvagnar

För barnvagnen finns speciella rum i varje entré.

Cyklar

Cyklar får parkeras dels utomhus i cykelställen, dels i speciella källarutrymmen avsedda för cykelparkering och utrustade med cykelställ.

Naturligtvis får man också ha sin cykel i det egna källarförrådet.

Där får man däremot inte ha moped eller annat bensindrivet fordon.

Framkomlighet

Det är inte tillåtet att ställa cyklar eller andra saker i de allmänna utrymmena.

De flesta entréer, gångar m.m. är inte större än vad som behövs för framkomligheten vid utrymning. Dessutom kan ju inte belamrade ytor städas.

Källarförvaring

Här gäller samma regler som i alla byggnader av denna typ: inga brandfarliga eller explosiva varor (vätskor).

Hissar

Undvik att blockera hissen. Det är många hushåll per hiss och långt ifrån alla boende kan ta trappan. Vid flyttransporter kan hissdörrarna tillfälligt ställas i öppet läge med hjälp av en tejpbit som blockerar ljusstrålen. Tänk dock på att ge andra boende möjlighet att använda hissen mellan varje "lass".

Balkonger

Blomlådor, parabolantenner m.m. får inte sticka utanför balkongräcket (fasadlivet).

Allt som monteras eller förvaras på balkongen ska vara så förankrat att det inte kan ramla ner/flyga ut och riskera att skada någon.

Observera det undantagslösa förbudet mot att borra i utvändig betong.

Avfall

Inom föreningen finns ett komplett miljöhus med fullständig sortering.

Det är viktigt att du som medlem sorterar rätt för att minska kostnaderna för föreningen.

Samfälligheten ställer ut container för grovsopor några gånger per år, se anslag i entréerna.

Låsning och Porttelefonen

Se till att porttelefonen är ordentligt upphängd i klykan.

Släpp bara in besök som ska till dig.

Se alltid till att entrédörrar, källarförråd m.fl. går igen och går i lås.

Det är grundfunktionen för att utestänga objudna gäster.

Felanmäl dörrar, lås m.m. som inte fungerar.

Husdjur

Hundar ska hållas kopplade inom föreningens område.

Inom detta område är det ur allmän trevnads- hygienaspekt önskvärt att husdjur inte "uträttar sina behov".

Om det skulle misslyckas råder självklart upplockningstvång.

Lägg ALDRIG hundbajspåsen i våra papperskorgar då detta är en sanitär olägenhet, för dessa påsar finns av Malmö Stad speciellt för ändamålet utsatta latrintunnor på Sundholmsgatan och vid havet.

Nedskräpning

Det är inte tillåtet att skräpa ner inom vårt område (liksom ingen annanstans). Även fimpar, snus och liknande är naturligtvis nedskräpning, och speciellt olämpligt med tanke på barnen.

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson